Hem » Golvvärme » Driftkostnader

Driftskostnader för golvvärme

Driftskostnaderna för golvvärme beror på värmartyp, rumsstorlek, isolering, önskad rumstemperatur och hur länge och hur många dagar om året systemet är i drift. Vi har skapat en kalkylator för driftskostnader, som ger detaljerad information om driftskostnaderna för elektrisk golvvärme i ditt hus.

Vad kostar det att ha golvvärme?

Tabellen visar driftskostnaderna för golvvärme i ett genomsnittshus. För dessa siffror har vi antagit ett energipris på 11.61 p/kWh och använt systemet under 6 månader (182 dagar) på Warmups 10 mm-isoleringsskivor. Snittdriftskostnaden efter första uppvärmningsperioden är 0,7836 p/m2/h. Testen är utförda med Warmups värmare och uträkningen stämmer endast för dem.

RUMSTYP UPPVÄRMD YTA DRIFTSTID MORGON DRIFTSTID KVÄLL VINTER-KOSTNAD*
BADRUM 4m² 2 h 1 h 265 SEK
KÖK 5m² 1 h 2 h 325 SEK
VARDAGSRUM 15m² 0 h 3 h 915 SEK

* Antagande: 0,8 öre/kWh – systemet på i 6 månader (182 dagar) om året. Systemet installerat på Warmup® 10 mm-isoleringsskivor. ** Snittdriftskostnad efter första uppvärmningsperiod = 0,8 p/m2/h.

Driftskostnaderna kommer alltid att bero på rumsstorlek och driftstid, och hur väl rummet är isolerat. Ju bättre isolering desto bättre kommer systemet att fungera.

Med stöd från vårt EN442-2 forskningscenter i Tyskland driver vi ett antal familjeövervakade hus utöver BRE (Building Research Establishment) Renewable House. Detta initiativ kom från behovet av att bättre kunna förutsäga framtida energikostnader för hus som använder Warmups golvvärmesystem. Information samlas in med några minuters mellanrum från många små sensorer. Sensorerna är strategiskt utplacerade i varje zon för att jämföra temperaturen på golv, värmetråd/vatten och utomhusluft, och ofta andra mätvärden som luftfuktighet och omgivningstemperatur. På så vis är det möjligt att skapa en detaljerad bild av den energimängd som faktiskt behövs för att skapa perfekt levnadskomfort.

Förbättre effektiviteten för värmegolv

Ju snabbare golvet värms upp, desto billigare är systemet att hålla i drift. Under uppvärmningsperioden, tills golvet når den inställda temperaturen, arbetar värmaren med full effekt. Efter denna period behöver värmaren bara arbeta på halv effekt för att behålla inställd temperatur. Genom att isolera golven väl med Warmups isoleringsskivor kan du minska uppvärmningstiden avsevärt, och därigenom sänka den totala golvvärmekostnaden med så mycket som 50 %.

Att lägga till elektrisk golvvärme i ett rumt är lika enkelt som att lägga till en termostat. Gassystem värmer upp alla rum i huset samtidigt, vare sig du använder dem eller ej. Elektriska system kan ställas in för att värma upp ett enskilt rum var och när du behöver det, som ett badrum ett par timmar på morgonen. Genom att anpassa användning till livsstil kan du minska golvvärmekostnaden och spara pengar.

Se Alla Warmups Golvvärmesystem