Returpolicy

Returns Policy

Vi är mycket säkra på Warmups produktkvalitet, men vi förstår att det finns tillfällen då en retur är nödvändig. Komponenter som returneras från återförsäljare till Warmup Plc kommer att beaktas för kredit i enlighet med följande guide:
• Returer måste meddelas Warmup innan de sänds tillbaka
• Warmup kommer att skicka ett returauktoriseringsnummer som måste anges på alla dokument
• Returer utan giltigt returauktoriseringsnummer kan komma att vägras ta emot
• Vi tar ut en lageravgift för icke-krävda komponenter som returneras.

 

• Beroende på testresultatet kan kredit ges för aktuell produktlinje enligt följande:

  • tillverkningsfel – full kredit
  • fungerande återanvändbar – kredit men mot en lageravgift
  • inte tillverkningsfel och inte återanvändbar – ingen kredit.

Lageravgifter kan komma att tas ut och de kommer att vara den högsta av:
• 20 % av fakturerat värde för produkterna eller
• £25.

Ingen lageravgift utgår om det med debetnotan följer en ny order av minst samma värde som returen.

• En extra avgift på £6.00 kommer att tas ut om våra bud försöker hämta produkter som visar sig inte vara färdiga eller inte kan hittas.

Denna policy är enbart en guide och gäller som tillägg till alla produktgarantier.
All försäljning sker under Warmups försäljningsvillkor.