Bästa forskning och utveckling

Med vårt engagemang för forskning och utveckling (FoU) och vår kundtjänst har vi möjlighet att erbjuda tekniskt avancerade golvvärmesystem som levererar högsta standard av produktkvalitet, prestanda och kundtillfredsställelse.

Ledarskap i forskning och utveckling

Tack vare kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling kan vi förutsäga och reagera på framtida industritrender och tekniska utvecklingar. Detta garanterar att du får snabb tillgång till de senaste innovationerna inom golvvärmekonstruktion, energieffektivitet och minskade CO2-utsläpp.

Vårt EN442-2 Forskningscenter i Tyskland, våra testanläggningar och övervakade bebodda hus runt om i Europa ger uppdaterad information om produkter och tekniker för energieffektivitet. Vi är också installerade i BRE (British Research Establishment) Renewable House.

Forskning och utveckling Warmup Tyskland
Golvvärme test labb

Eget EN442-2 forskningscenter

På vårt EN442-2 forskningscenter i Tyskland testas och utvecklas kontinuerligt nya uppfinningar för golvvärme. Forskningscentret arbetar tillsammans med produktutvecklingsavdelningen, där vi utför en serie separata tester i olika miljöer och analyserar resultaten i vårt analyscenter.

Testerna kan täcka allt från nya värmetrådtyper och –format till systemkonfigurationer och materialtester av våra partners produkter. Det betyder att vi har industriledande kunskaper och uppdaterad information avseende energieffektivitet och drift av våra system under olika villkor.

Denna typ av investering i forskning och utveckling är en integrerad del av vår affärsverksamhet. Forskningscentret är en central källa för innovationer, förnyelse och förbättringar. Resultat, erfarenhet och know-how delas mellan våra kontor och affärspartners runt om i världen vilket gör Warmup till ett globalt pålitligt varumärke.

Program för övervakning av bebodda hus

Vårt program för övervakning av bebodda hus växte fram ur behovet att bättre förutspå framtida energikostnader för hus försedda med Warmups golvvärmesystem. Informationen kontrolleras och jämförs med information från vårt forskningscenter i Tyskland, för att skapa en högst förutsägbar modell som gör det möjligt att svara på nyckelfrågor om golvvärmekostnader och besparingar med Warmups system.

Du kan till exempel få svar på frågor om driftskostnaden för värmesystemet i ditt ännu inte byggda hus eller få veta hur mycket du kommer att spara genom att installera Warmups golvvärme i stället för traditionella radiatorer.

Låga driftskostnader hus

En detaljerad överblick av den energi som behövs för att skapa perfekta levnadsförhållanden

De bebodda husen ger mycket detaljerad information avseende energieffektiviteten hos våra produkter. Informationen samlas in med några minuters mellanrum från flera små sensorer. Sensorerna är strategiskt utplacerade i olika zoner för att jämföra temperaturen på golv, luft, värmetråd/vatten och utomhustemperatur. Ofta mäts också andra värden som luftfuktighet och omgivningstemperatur. Det gör det möjligt att få en detaljerad överblick av energimängden som faktiskt behövs för att skapa perfekta levnadsförhållanden. Värdena jämförs med resultat från vår testanläggning och utförda SAP-beräkningar (Standard Assessment Procedure, som används av Departementet för energi och klimatförändring), som är centrala för energiprestandan och effektiviteten i ett hushåll.

SAP är en integrerad del i konstruktionsprocessen av bostäder, och måste av nödvändighet vara en beräkning som kan appliceras över ett antal olika förutsättningar med olika invariabler och antaganden.

Test golvvärme Warmup