S3 Ventil

WHS-M-S3-VALVES gör att fördelaren i ditt golvvärmesystem enkelt kan isoleras från primärkretsen.

Få offert

Fördelar

Z

Mångsidig

Ansluter fördelaren till antingen 1” hane eller 22 mm matning

Z

Enkel installation

1” kopplingen gör så att ventilen alltid installeras rätt

Z

Färgkodad

De röda och blå ventilhandtagen möjliggör enkel indikering av flöde och retur

Färgkodad för enklare hatering

Ventilerna har specificerats för att passa WHS-M-S3-XX fördelarserien när den är utrustad, antingen med eller utan WHS-MS3-MIX shunt. Med WHS-M-S3-ventilerna isolerade kan fördelaren fyllas, tömmas, trycktestas etc, utan att påverka primärkretsen.

Var och en av ventilerna levereras i tre delar för enkel användning och mångsidighet. 1” kopplingen skruvas in i fördelaren eller shunten, vilket gör att de röda eller blå ventilhandtagen kan vara korrekt orienterade och den valfria 22 mm adaptern gör att ventilerna kan anslutas till antingen 1” G hane eller 22 mm källor.

Livstids Begränsad Garanti

Längden på garantiperioden beror på vilken typ av rör du väljer. När du installerar detta system med Warmup PEX-a-röret kommer röret med en begränsad livstidsgaranti.