Hem » Golvvärme » Golvtyper

Att använda golvvärme med olika golvbeläggningar

Golvvärme kan användas med i princip alla typer av golvbeläggning. Den bästa typen av golv för golvvärme är golv med god termisk konduktivitet. Sådana golv värms upp snabbare, golvvärmen ger större uteffekt och kan därmed drivas mer effektivt. Enda skillnaden mellan vilken golvbeläggning du ska använda med golvvärme är den termiska konduktiviteten på materialet.

Klinker och sten

Bästa typen av golvbeläggning att använda med golvvärme är klinker och sten. Klinker och sten har hög termisk konduktivitet, vilket innebär att värmen från golvvärmerör eller värmetråd överförs snabbt till golvytan. Klinker och sten behåller även värmen väl vilket gör systemet effektivt. Tack vare de utmärkta termiska egenskaperna är klinker och sten perfekta att använda med golvvärme i rum med höga värmeförluster, som glasverandor. De kan värmas till 29 oC eller mer, och ge en hög värmeeffekt på upp till 200 W/m2.

Lär dig mer
golvvärme för klinkers och sten

Trä och laminat

Olika typer av trägolv har olika termiska egenskaper, och det gör att det finns skillnader i hur väl lämpade de är för golvvärmesystem. Ju tätare och tunnare golvplankorna är desto bättre överför de värme och desto bättre passar de för golvvärme. Maskinbearbetat trä är den bästa typen av golvbeläggning för golvvärmesystem eftersom det fungerar väl med förändringar i golvtemperatur. Annan typ av trägolv kan också användas, men är träet mjukare och mindre tätt måste du ta golvplankornas tjocklek med i beräkningen, så att golvplankorna inte fungerar som isolering och blockerar värmen. En generell regel för trägolv är att yttemperaturen inte ska överskrida 27 oC.

Lär dig mer
golvvärme för trägolv och laminat

Vinylgolv

Vinylgolv är trygga att användas med golvvärme. Vinylgolv värms upp och svalnar av snabbt. Vinylgolv har en högsta golvtemperaturbegränsning, normalt 27 oC, vilket begränsar värmeeffekten. Vinylgolv rekommenderas därför inte i rum med höga värmeförluster, som glasverandor.

Lär dig mer
elektrisk golvvärme under vinyl

Heltäckningsmatta

Heltäckningsmatta är lämpligt för golvvärme, under förutsättning att mattmaterialet eller underlägget inte agerar som en isolator och blockerar värmen. Total tog för alla material, inklusive underlagsskydd, får inte överstiga 2,5 tog för att systemet ska kunna ge tillräcklig värmeeffekt.

Lär dig mer
golvvärme under matta

Vilken golvvärme ska du använda?

En enkel guide för att hjälpa till med beslutet

Under Sten eller Klinkers

> Använd Löstråd med 5 cm mellanrum med flytspackel.

> Använd Värmematta (eller Löstråd med 7,5 cm mellanrum), med isoleringsskivor.

> Använd Värmematta (eller Löstråd med 7,5 cm).

Under Trägolv
Under Vinyl eller LVT-plattor
Under Laminat- och Klickgolv
Under Heltäckningsmatta