Hem » Golvvärme » Golvtyper » Trälaminat

Golvvärme för trä- och laminatgolv

Både Warmups elektriska och vattenbaserade system kan användas för trägolv och laminatgolv. Vårt breda produktsortiment garanterar att du har den perfekta lösningen för att värma upp ett trägolv.

Golvvärme för trä- och laminatgolv

hybrid

Både elektrisk och vattenbaserad golvvärme är kompatibla med laminat- eller trägolv.
Generellt sett är elektriska system mer populära vid renoveringar och för små till mellanstora rum, medan vattenburna produkter är mer populära vid nybyggen och för större ytor.

Yttemperaturen hos laminat- och trägolv bör inte överstiga 27 oC. Temperaturbegränsningen säkras genom att använda en termostat som styr värmesystemet. Om du funderar på att använda golvvärme som enda eller primär värmekälla bör du få en värmeberäkning gjord för att garantera att golvvärmen kommer att möta rummets uppvärmningskrav.
Vill du ha hjälp med att beräkna värmeförluster finns vårt expertteam på telefonnummer 0345 345 2288.

Elektriska värmemattor och foliematta

Det mest använda strålningsvärmesystemet för trä- och laminatgolv är foliematta. Vilket system som passar bäst för ditt projekt beror på rumsstorlek, golvhöjd och många andra faktorer. Läs vår inköpsguide eller kontakta oss direkt för hjälp md att välja rätt system.

Golvvärme under trägolv

Termisk konduktivitet

När du väljer trä- eller laminatgolv bör du se till att materialet är så tätt som möjligt för god termisk konduktivitet. Ju tätare trä desto bättre överför det värme. Ju tunnare golvmaterialet är och ju högre täthet det har, desto kortare blir uppvärmningstiden och desto mer reaktivt kommer golvvärmesystemet att bli.

Både laminatgolv och solitt trägolv är bra golvbeläggningar att använda för golvvärme så länge som träet inte är för tjockt. Vi rekommenderar en trä- och laminattjocklek på högst 18 mm för att säkerställa effektiv funktion hos systemet. När det rör sig om plankbredd av samma material rekommenderar vi ett förhållande på tjocklek gentemot bredd på runt 7 till 11. En planka med en tjocklek på 16 mm och en bredd på 160 mm ger ett förhållande på 10, så den är perfekt.

Golvvärme är normalt kompatibelt med andra typer av golvplankor av trä, som maskinbearbetat trä. Det är alltid bra att dubbelkolla med golvleverantören om golvbeläggningen är lämplig för golvvärme.

Installation av golvvärme tillsammans med trä- eller laminatgolv

Hur golvvärmen installeras beror på typ av system. Foliematta är ett populärt alternativ och i installationen ingår:

  • typ av golvvärme
  • underlag
  • täcklager
  • astsättning av slutlig golvbeläggning.

Det är bra att notera att allt ovanför värmaren, inklusive underlag, täcklager och slutlig golvfinish, måste vara inom gränserna som anges i tabellen nedan.

Om tillverkaren av trägolvet kräver att det ska användas tillsammans med ett underlag får underlaget inte vara tjockare än 3–6 mm och det ska kunna andas.

När du använder systemet med trägolv bör du försäkra dig om hur effektivt systemet är. Vi rekommenderar inte att du installerar golvvärme om gränserna nedan inte kan följas. Detta kan motverka systemets funktion och resultera i att systemet inte fungerar som önskat.

Transfer of heat limits
Tog No more than 2.5
RSI  No more than 0.25
R-Value (US) No more than 1.42
U-Value No less than 4.0

Installation av golvvärme tillsammans med trä- eller laminatgolv

Hur golvvärmen installeras beror på typ av system. Foliematta är ett populärt alternativ och i installationen ingår:

  • golvvärme
  • underlag
  • täcklager
  • inpassning av slutlig golvbeläggning

Det är bra att notera att allt ovanför värmaren, inklusive underlag, täcklager och slutlig golvfinish, måste vara inom gränserna som anges i tabellen nedan.

Om tillverkaren av trägolvet kräver att det ska användas tillsammans med ett underlag får underlaget inte vara tjockare än 3–6 mm och det ska kunna andas.

När du använder systemet med trägolv bör du försäkra dig om hur effektivt systemet är. Vi rekommenderar inte att du installerar golvvärme om gränserna nedan inte kan följas. Detta kan motverka systemets funktion och resultera i att systemet inte fungerar som önskat.

Gränser för överföring för värme
Tog Inter mer än 2.5
RSI  Inte mer än 0.25
R-Värde (US) Inte mer än 1.42
U-Värde Inte mindre än 4.0