Shunt S3

Warmup S3 shunt läggs till fördelaren närhelst lokal vattentemperaturreglering eller hydraulisk separation av primärkretsen krävs.

Få en offert

Egenskaper

Z

3-Vägs Blandning

Den unika shunten ger full 3-vägs blandningskontroll vilket gör den kompatibel med alla typer av värmekällor.

Z

Justerbar Bypass

Med inbyggda primär- och sekundärkretsbypass kan shunten enkelt driftsättas utan att behöva köpa dyra extrautrustning

Z

Grundfos UPM3 pump

När 70kPa cirkulatorn är inställd att arbeta i konstanttrycksläge, gör den inställningen av flödesmätare enkel, med flödeshastigheter som förblir konstanta oavsett fördelarens belastning

Upprätthåller Temperaturen för Vattenburna Golvvärmesystem

 

Den unika blandningsenheten är designad för att komplettera alla värmekällor, inte bara pannor utan fungerar även med värmepumpar, biomassa och solvärme. Utan inkludering av shunten kan överhettat vatten, på grund av steriliseringscykler eller vid maximal solvinst, passera in i systemet och orsaka skada.

Inline-isoleringsventilen, som är placerad ovanför cirkulatorn, förhindrar att vatten passerar kretsar under påfyllning och gör att cirkulatorn enkelt kan bytas ut vid behov. S3 Shuntens avancerade design minimerar också både mekaniskt och hydrauliskt ljud och den förnicklade mässingskonstruktionen är både robust och korrosionsbeständig, och kompletterar estetiken hos Warmup S3-fördelaren.

Livstids Begränsad Garanti

Längden på garantiperioden beror på vilken typ av rör du väljer. När du installerar detta system med Warmup PEX-a-röret kommer röret med en begränsad livstidsgaranti.