Hem » Uppvärmning utomhus

System för snösmältning

Öka säkerheten och bekvämligheten genom att hålla byggnader, vägar och uppfarter snöfria och frostskyddade med vårt breda utbud av snösmältningslösningar.

System för snösmältning

Öka säkerheten och bekvämligheten genom att hålla byggnader, vägar och uppfarter snöfria och frostskyddade med vårt breda utbud av snösmältningslösningar.

Utbudet av Warmups snösmältningssystem

Vi erbjuder ett urval av snösmältningskablar som värmer tak, hängrännor, uppfarter och trottoarer runt ett hem. Förhindrar farlig is och snö att byggas på. Med Warmups snösmältning- och avisningslösningar, finns det ingen anledning att skotta eller salt uppfarter, trappor och terrasser, bara låta marken göra jobbet själv.

Snösmältningskablar

Idealisk för marktillämpningar under uppfarter, vägar, trappor, terrasser och balkonger. Kan även användas i tak- och stuprörsapplikationer.

Visa

Självreglerande kabel

Idealisk för tak- och stuprörsapplikationer. Kan även användas i frostskyddsapplikationer.

Visa

Frostskyddskabel

Idealisk för att skydda rör mot frysning. Kan användas i både plast- eller metallrör.

Visa

Styrenheter och givare

Utbud av termostater och givare för att maximera energieffektiviteten hos snösmältningssystem. Idealisk för mark, tak applikationer.

Visa

Snösmältning- och avisningsapplikationer

Warmups snösmältning- och avisningskablar omfattar olika typer av applikationer. Vi erbjuder ett urval snösmältningskablar som värmer uppfarter, vägar, trappor, terrasser, tak, hängrännor och vattenledningar, förebygger farlig is, frost och snö att byggas upp.

Uppvärmda uppfarter

På vintern, kan snö och is hota säkerheten och utgör ett stort problem som kan orsaka halkrisker för både människor och fordon. Undvik att lägga tid på att skotta runt hemmet genom att låta våra snösmältnings kablar göra jobbet automatiskt.

Lär dig mer >

Avisning av tak och hängrännor

Tak och rännor kan allvarligt skadas av is uppbyggd. Dessa problem kan undvikas genom att använda uppvärmning tak avisnings lösningar.

Lär dig mer >

Frostskyddskabel för rör

I mycket kalla förhållanden, kan inte isolering helt skydda rör från att frysa. Warmups system för frostskydd av vattenledningar, brandledningar, sprinklersystem och avloppsrör skyddar dina system från att frysa i svåra vinterförhållanden.

Lär dig mer >

Fördelarna med ett snösmältnings- och frostskyddssystem omfattar:

Z

Kostnadsbesparingar

Systemen är mer kostnadseffektivt i det långa loppet än manuell skottning och minskar avfallet genom att förlänga livslängden på underlaget.

Z

Adderar värde

Ett Warmup snösmältning- eller frostskyddssystemet kan förlänga livslängden på tak, rör och uppfarter genom att eliminera användning av starka salter och kemikalier, och skador från snöskottning.

Z

Klok investering

Att installera ett Warmup snösmältningssystemet är en utmärkt investering som kan höja värdet på din bostad. Det är en långsiktig lösning för att hålla dina trottoarer, tak och rör fria från snö och is, vilket ökar värdet på din fastighet.

Z

Spara utrymme

Det finns ingen anledning att avsätta utrymme eller ett rum i ditt hem / garage för utrustning. Allt som krävs är en liten väggmonterad temperaturstyrenhet och en givare monterad på taket eller i marken.

Z

Energieffektivitet

Snösmältningssystemet arbetar i samverkan med en automatisk aktiveringsanordning (termostat) som kommer att aktivera systemet på när den känner nederbörd och frystemperaturer. Dessa styrenheter säkerställer att systemet endast är aktivt under användbara perioder och minskar slösaktig energiförbrukning.

fördelarna med ett snösmältnings- och frostskyddssystem

Uppvärmd uppfarter, trappor och terrasser

Snörika vintrar kan vara besvärliga, särskilt när det finns behov av att skotta terrasser, gångvägar eller trappor, vad som känns som, jämt. Med Warmups snösmältningssystem kan du bekvämt stanna inne och låta uppfarten göra jobbet automatiskt.

Vi erbjuder ett urval av värmekablar som håller hela trottoaren och/eller uppfarten fria från snö och is. Systemet finns i två versioner, en för asfalt och en annan för betong och marksten.

Uppvärmd uppfarter, trappor och terrasser

Avisning tak, hängrännor och stuprör

Tak, hängrännor och stuprör kan skadas allvarligt isuppbyggnad. Is täpper igen och istappar bildas när den ackumulerade snön på taket smälter och återfryser vid takfoten under kvällen. När cykeln fortsätter och isens dammar fortsätter att växa, förhindrars det smälta vattnet från korrekt tömning via stuprör. Så småningom bildas istappar, vilket kan skapa både strukturella skador och säkerhetsrisker.

WarmUp erbjuder system för avisning av tak, hängrännor och stuprör som skydda och hjälper till att förhindra uppdämmande insbildning och istappar på bostadshus. Värmekablarna för tak hängrännor och stuprör upprätthåler en fri avrinningsväg för smält snö att rinna från taket genom hängrännan och stupröret. Det finns två olika kablar som kan användas i denna applikation: snösmältning kabel med konstant effekt (W25SM) och självreglerande kabel (W20SR).

Avisning tak, hängrännor och stuprör

 

Frostskydd för rör

I mycket kalla förhållanden, kan inte isolering helt skydda rör från att frysa. Warmups system för  frostskydd säkrar vattenledningar, brandledningar, sprinklersystem och avloppsrör . Det tar inte mycket för att vattenledningar i huset eller i trädgården att frysa, vilket leder till dyra reparationsåtgärder eller i värsta fall vattenskador.

Med våra frostskydd skyddar vi att även under övergångsperioden på våren och hösten, då plötslig nattfrost kan orsaka skada. Warmups kablar för frostskydd är avsedda att säkra vattenledningar tillverkade av metall eller plast som är känsliga för frost. Vårt sortiment av frostskyddskablar inkluderar en självreglerande kabel med 20 W / m (W20SR) och en  självbegränsande kabel med konstant effekt 10 W / m (W10FP).

Frostskydd för rör

Hur mycket kostar systemet?

Kostnaderna för att skaffa ett snösmältningssystem är relaterade till kostnaden för själva systemet och installationen som alla varierar beroende på storleken och omfattningen av projektet.

Kontakta oss för rådgivning >

Var kan jag köpa systemet?

Hitta närmaste butik för att köpa våra produkter från våra godkända återförsäljare. Efter köp kontakta oss för att hitta en installatör.

Kontakta oss >

Vem kommer att installera systemet?

Vi kan rekommendera en behörig elektriker för att installera våra produkter. Vi strävar alltid efter att erbjuda den bästa servicen, garantier och stöd för installationsprocessen.

Kontakta oss >