Det enklaste sättet att förklara effekten av strålningsvärme från golvvärme är att förstå känslan av värme på kroppen från solen en kall dag. Även när lufttemperaturen är klart under fryspunkten, känner du dig varm och bekväm i det direkta solljuset. Men när du inte längre nås av solvärmen försvinner känslan av värme, eftersom det som nu styr hur du känner temperaturen är den kalla lufttemperaturen.

Detta är precis som du upplever strålningsvärme skapad av ett golvvärmesystem. Temperaturen för en byggnad uppvärmd via golvvärme kan vara betydligt lägre än för en byggnad som värms via radiatorer/luftburen värme, samtidigt som man uppnår en behaglig temperatur.

intelligent golvvärme termostat i vardagsrummet

1. STRÅLNINGSVÄRME ÄR MER ENERGIEFFEKTIV OCH SAMTIDIGT MER BEHAGLIGT

Strålningsvärme värmer oss människor och kringliggande objekt snarare än luften, tak och väggar, vilket gör den typen av värme mycket mer energieffektiv. Komforttemperaturnivåer vid användning av strålningsvärme är i genomsnitt 5,6 grader lägre än någon annan form av värmetyp (källa:

the American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Radiant Heating Report ASHRAE – 55-92 2003) vilket gör systemet mer effektivt eftersom att rummet inte behöver värmas upp till en lika hög temperatur som det behöver med andra värmesystem.

värmeöverföring från golvvärme

2. ZONINDELNING GÖR DET ENKELT ATT SPARA ENERGI

Zonindelning innebär att ha en individuell temperaturkontroll för varje rum i ett hus. Det är nyckeln till att spara energi. Zonindelningen låter dig ha olika temperaturinställningar för varje rum för att undvika bortkastad energi genom onödig uppvärmning av utrymmen som inte används. Denna temperaturkontroll är svår att uppnå med ett konventionellt system, men uppnnås enkelt vid användning av golvvärme.

radiatorer jämför golvvärmesystem

3. STRÅLNINGSVÄRME  GER REN LUFT

Det bildas minimala luftrörelser i samband med golvvärmesystem, vilket innebär att mindre damm cirkulerar i luften jämfört med konventionella värmesystem.

4. STRÅLNINGSVÄRME FRÅN GOLVVÄRME BIDRAR TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA EN NATURLIG LUFTFUKTIGHET

Strålningsvärme kräver inte befuktning av rumsluft eftersom luftfuktigheten i allmänhet är tillräcklig om luften inte torkas ut genom förbränning eller genom ökad infiltration av kall, torr uteluft.

5. HELT ELLER NÄSTAN HELT UNDERHÅLLSFRITT

Elektrisk golvvärme är ett underhållsfritt system och vattenbaserad golvvärme kräver endast minimalt underhåll vilket gör uppvärmning via golvvärme till en bekväm lösning på lång sikt.

Läs mer om Elektrisk Golvvärme eller om hur Golvvärme fungerar med trägolv.

Ta en titt på våra elektriska golvvärmesystem

Categories : Golvvärmesystem