4iE intelligent golvvärme termostat

Uppvärmning av ditt hem under hela vintern kan snabbt innebära höga värmekostnader för många av oss. Det är en av anledningarna till att termostater blivit ett populärt val för att reglera hemmets temperatur.

Men enligt forskning, gör dock en hel del av oss några kostsamma misstag vid användning av  termostater. I den här artikeln kommer vi att titta på de vanligaste felen vi gör, och hur vi kan undvika dem för att få elräkningen så låg som möjligt samtidigt som vi håller oss varma och sköna hela vintern.

1. Fel temperaturinställning

Inställning av rätt temperatur på termostaten är nyckeln till att ha ett behagligt klimat hemma. Men många har en allt för hög temperatur i sina hem, vilket leder till slöseri av energi. Rekommenderad temperatur i vardagsrum är cirka 21 °C , medan sovrum och andra inredda rum bör ligga runt 18 °C . Temperaturen bör inte överstiga 24 °C.

Dessvärre tillåter inte enklare uppvärmningssystem kontroll av enskilda rumstemperaturer och alltför ofta finns bara en enda termostat installerad, ofta i hallen, vilket gör det svårare att balansera temperaturen.

Här är ett enkelt tips som kan hjälpa om du endast har en termostat installerad i ditt hem: Slå på uppvärmningen och ställ in radiatorerna i vardagsrummet till en bekväm temperatur. Ställ sedan in en något lägre temperatur för radiatorerna i de återstående rummen. Slutligen bör termostaten i hallen sättas till 20 °C, då det är sista rummet som ska värmas. Det garanterar att alla rum håller en behaglig temperatur. Oanvända rum bör ha dörrar stängda och radiatorn inställd på lägsta temperatur.

2. Höja temperaturen på termostaten för att snabbare uppvärmning av hemmet

Om du precis har kommit hem till ett kallt hus en kylig vinterdag, kan det tyckas rimligt att vrida upp temperaturen på termostaten. Men det leder dessvärre inte till snabbare uppvärmning. Anledningen till detta är enkel: en termostat kontrollerar inte hur snabbt ditt hem värms upp, det termostaten gör är att bestämma sluttemperaturen.

Du kan se din grundläggande termostat som en temperaturbegränsare som gör det möjligt för uppvärmningen att vara helt påslagen till dess den inställda temperaturen har uppnåtts.

När rätt temperatur uppnåtts inaktiverar termostaten uppvärmningen till dess att temperaturen sjunker igen. Att ställa in en högre temperatur än komfortnivå gör istället att systemet riskerar att överhetta rummen, vilket får hemmet obehagligt varmt och instängt, och för dig blir det i längden oekonomiskt.

3. Lämna termostaten inställd på en låg temperatur och alltid låta värmen vara påslagen eftersom du tycker att det är mer effektivt än att slå på och av

Som en allmän regel, är det bäst att under kalla perioder sänka temperaturen när vi inte är hemma. Vetenskapen bakom detta är enkel: den mängd värme ditt hem förlorar är kopplad till temperaturskillnaden mellan temperaturen inomhus och utomhus.

Ju kallare det blir ute desto mer värme förlorar du, ju varmare det är inne, desto mer energi förlorar du. Följaktligen, ju mindre värme du förlorar, desto mindre energi går åt till att hålla en behaglig temperatur hemma. Därför är det mer effektivt att sänka uppvärmningen när du inte är hemma.

Om vi nu genom att ställa in en konstant, något lägre temperatur kan spara energikostnader, varför gör vi då inte det? Anledningen till detta är enkel: Att komma hem till ett kallt hem är något de flesta av oss inte föredrar.

Och just därför vrider de flesta av oss istället upp termostaten till högre en högre temperatur än normal komfortnivå, vilket leder till överhettning av hemmet och att energin som sparades när vi drog ner värmen då vi var iväg, går förlorad.

Här kan en programmerbar termostat vara ett bra alternativ, då den låter oss komma hem till en lagom varm bostad, effektivt och lagom uppvärmd medan vi var ute.

Ibland kan det dock med en programmerbar termostat bli besvärligt om ditt schema är oregelbundet, eller i kombination med system som har längre svarstider, såsom radiatorer och vattenburen golvvärme.

I sådana fall kan en så kallad ”smart termostat” vara ytterligare ett alternativ för att sänka energikostnaderna. De bästa smarta termostaterna lär sig exakt hur lång tid det tar att värma ditt hem (som är unikt för ditt system) och kommer att använda detta i kombination med hur lång tid det tar för dig att komma hem. Genom att göra detta, aktiveras termostaten vid precis rätt tidpunkt automatiskt för att ge maximal effektivitet utan att offra komforten.

4. Stänga av uppvärmningen helt istället för att använda temperatursänkning på termostaten

Många stänger av värmen helt när de lämnar hemmet. Att göra så kan emellertid innebära risk för fukt, mögel och frusna rör, även om de flesta hem lyckligtvis är tillräckligt bra isolerade, för att temperaturen inte ska sjunka till så skadligt låga temperaturer under en dag.

Om ditt hem är tillräckligt bra isolerat och klarar en sådan temperatursänkning, kommer uppvärmningen att vara avstängd medan du är borta en kortare stund, och skyddas från att sjunka alltför lågt om du är iväg längre tid än förväntat.

Att få rätt temperatursänkning för ditt hem kan ta lite tid och kräver ibland lite experimenterande, men en bra utgångspunkt är att inte låta temperaturen sjunka lägre än till 16 °C. Det genomsnittliga hemmet behöver cirka en timme att värmas upp från 16 °C till 21 °C, och programmet bör justeras i enlighet med detta.

För att slippa experimentera på det här sättet, kan smarta termostater vara ett alternativ för att minska besväret genom att automatiskt beräkna den bästa temperaturen för ditt hem när du är borta och aktivera uppvärmningen för att ha hemmet i rätt temperatur precis i rätt tid för din hemkomst.

4. Vrida upp termostaten i stället för att sätta på ett extra lager kläder

Att bära ett extra lager kläder, såsom en tjock tröja, kan faktiskt öka känslan av värme med upp till 3 grader. Förutom detta har forskning visat att du genom att sänka medeltemperaturen i ditt hem med en grad kan spara upp till 10% på dina uppvärmningskostnader.

Med andra ord: genom att sätta på en tjock tröja kan du ställa in termostaten på en lägre temperatur och spara över 1 500 kr/år på den genomsnittliga värmeräkningen. Så nästa gång, sätt på ett extra lager kläder innan du höjer värmen!

Ta en titt på våra termostater

Categories : Golvvärmesystem