Elektriska golvvärmesystem har blivit alltmer populära i både nya byggnader och för eftermontering på befintliga undergolv. Om du har bestämt dig för att golvvärme är rätt lösning för ditt projekt får du här värdefulla tips och råd.

Den här artikeln ger dig en översikt över de olika typerna- skillnaderna- och lite mer djupgående information om elektriska golvvärmemattor.

familjebolags golvvärme

OLIKA TYPER AV ELEKTRISK GOLVVÄRME

Elektrisk golvvärme finns i flera olika former och den typ du väljer beror på förutsättningarna för ditt projekt. För ett oregelbundet format rum med många enheter att arbeta runt skulle flexibiliteten hos trådvärme-trådsystem vara att föredra istället för en golvvärmematta. Golvvärmesystem med värmetråd är det mest mångsidiga alternativet för att passa runt föremål eller oregelbundna områden. Kabeln kan enkelt manövreras runt möbler i rummet, vare sig det finns badkar, toaletter i badrum, kylskåp i kök eller tvättmaskiner. Den lösa tråden kan appliceras på befintliga betong- eller golvbeläggningar och direkt på robusta isoleringsplattor. Elektriska golvvärmemattor är å andra sidan snabbare och enklare att installera i större, mer regelbundna rum än värmetråd. Med en golvvärmematta täcker du enkelt ett stort område genom att rulla ut mattan över golvet, eller, med en installationsmatta, fäst direkt på golvet. Mattsystemen kommer i versionerna 150W – 230W. Det ultratunna elektriska golvvärmesystemet StickyMat är idealiskt för montering ovanpå ett befintligt betonggolv, eftersom det inte ändrar golvnivåerna märkbart. Vi har också det helt jordade systemet Warmup Foliematta, som ger snabba, smidiga installationer i våta områden till följd av den integrerade säkerhetsmekanismen som eliminerar behovet av ytterligare jordningsnät. Läs vidare för att få veta mer om funktionerna i elektriska golvvärmemattor, deras installationsprocesser och lämplighet för olika golvtyper. Elektrisk golvvärme finns i olika utföranden och specifikationer. För ett oregelbundet format rum med många fasta installlationer är det enklare att välja lös tråd. Det är den enklaste och mest mångsidiga metod för att lägga runt fasta rumsinstalltioner och oregelbundna områden. Kabeln kan enkelt läggas runt tex toalett eller badkar. Löstråd kan läggas på befintlig betong eller flyspackel samt direkt på isoleringsplattor. Elektriska golvvärmemattor är å andra sidan snabbare och enklare att installera i större rum än lös tråd då du smidigt och enkelt rullar ut mattan över golvytan. Matsystemen kommer i effekter på 150W till 200 W. Ultratunna StickyMat, passar utmärkt för att monteras ovanpå ett befintligt betonggolv och bygger minimal höjd. Det finns också golvvärmesystem speciellt framtagna för temperaturkännsliga golv, som Warmup Foliematta. Om en elektrisk värmegolvmatta låter som en bra lösning för ditt projekt, fortsätt gärna läsa så finner du instruktioner om installation och lösningar som passar svenska hem och golvtyper.

ELEKTRISKA GOLVVÄRMEMATTOR

Som tidigare nämnts är golvvärmemattor speciellt lämpliga för regelbundet formade rum och för jämn uppvärmning av stora ytor. När du mäter och skapar planlösningen, kom ihåg att subtrahera alla fixturer så som badkar och skåp för att säkerställa att du får rätt mattstorlek för golvområdet. De elektriska golvvärmesystemen med högre effekt är utformade för rum där värmeförlusten kan vara högre, till exempel vinterträdgårdar. Om det behövs isolering bör isoleringsplattor med flexibelt kakellim läggas först. Beroende på system appliceras golvvärmemattan med hjälp av antingen den inbyggda självhäftande tejpen – eller om systemet är en installationsmatta, med en självhäftande baksida, direkt på isoleringsplattorna. Systemet kan sedan flytspacklas över innan kakelsättning, eller kaklas direkt ovanpå. Båda systemen kan användas som primär värmekälla och passar bäst för permanenta golvytor inklusive natursten eller keramik. För att garantera en effektiv prestanda bör du se till att utföra en värmeförlustberäkning för projektet.

ELEKTRISKA GOLVVÄRMEMÅTT OCH BESKÄRNING

StickyMat levereras med en förmonterad kabel, vilket underlättar och gör det möjligt för installatören att helt fokusera på att arbeta rätt, snabbt och effektivt.

Även om det av någon anledning blir fel när du lägger mattan, tillåter limmets klisteregenskaper att golvvärmemattan omplaceras och sätts fast igen utan att förlora vidhäftning.

Dessutom kan StickyMats nät kapas vid behov för perfekt passform, så länge värmekabeln inte är kapad.

Det är viktigt att välja rätt storlek på mattan baserat på utrymmet eftersom värmekabeln inte kan beskäras. Denna regel gäller oberoende av om du använder ett nät eller en installationsmatta. Om du behöver förlänga kablarna kan temperatursensorn och strömkabeln förlängas till upp till 50 meter. En auktoriserad elektriker bör konsulteras för råd om förlängning av kabeln.

installation av golvvärmekabel

ELINSTALLATION AV GOLVVÄRME

Varje värmesystem har särskilda installationsanvisningar och det är viktigt att följa tillverkarens installationsmanual steg för steg för att utföra installationen korrekt. Om du är osäker på något stadium av installationen, kontakta alltid tillverkaren för råd.

Som nämnts tidigare levereras Warmup StickyMat i 150W/m² och 200W/m² och består av en tunn Warmup lös-tråd,förmonterad på ett robust nät. Detta gör installationen snabb eftersom mattan enkelt rullas ut, klips (klipp aldrig kabeln, enbart mattan), vänds och fästs till dess att golvytan är helt täckt.

Golvvärmemattan har en 1,8 mm jämnt fördelad tråd med en flertrådig kärna och dubbelisolering med avancerad fluorpolymer. Det robusta glasfibernätet är extra slitstarkt och har dubbelhäftande tejp med god vidhäftningsförmåga för säker installation.

StickyMat värmekabel är så tunn att den inte höjer golvhöjden märkbart, vilket gör den till ett idealiskt system för eftermontering där lite utrymme finns för höjning av golvytan. StickyMat är det mest populära systemet för befintliga golv och rektangulärt formade mindre områden.

ELEKTRISKA GOLVVÄRMEMATTOR FÖR OLIKA GOLVTYPER

En vanlig fråga är vilka typer av golv du kan använda tillsammans med ett golvvärmesystem. Även om val av golvbeläggning är en integrerad del av ditt projekt, finns fler aspekter att ta hänsyn till vid val av golvvärmesystem.

Att bestämma rätt golvvärme beror på flera faktorer, t.ex. projektets storlek, om du arbetar med nybyggnad eller renovering etc. Därefter diskuteras kompatibiliteten hos elektriska golvvärmemattor med olika golvbeläggningar.

StickyMatsystemet kan användas tillsammans med golvbeläggningar som klinker- och stengolv, sten, trä- och vinyl. StickyMats främsta fördelar, som nämnts ovan, är den enkla och snabba installationen, tillsammans med den låga bygghöjden som inte nämnvärt höjer golvnivån. StickyMat är ett perfekt val för den som behöver slutföra jobbet snabbt, eller oroar sig för golvhöjdsändringar när systemet är på plats.

Det finns ett golvvärmesystem för varje situation – sten eller klinker, mattor, trä eller vinyl. Warmup har också ett omfattande sortiment av termostater som kan användas på alla system för enkel programmering – och även vid flera zonprojekt.

Läs mer om:

Om du har några frågor eller vill ha mer information om installation, produkter eller , kontakta vår kundtjänst eller be om en offert.

Categories : Golvvärmesystem