Användbara projekteringslänkar:

Warmup som partner

WARMUP SOM STÖD I DESIGNPROCESSEN

 

Vid större byggnadsprojekt erbjuder vi stöd i form av en tilldelad projektledare samt en projektgrupp. Projektgruppen som leds av våra interna projektledare, rekommenderar den bästa golvvärmelösningen för just ditt projekt. Vi jobbar efter dina önskemål, din tidsplan och budget.

 

Vi utformar kompletta ritningar och installationsbeskrivningar för varje del av fastigheten. I detta skede kan också kostnader lämnas för en projektbudget. 

 

I slutskedet kan också detaljutformning och specifika designdetaljer införlivas i projektet. Vi säkerställer integreringar med övrig inredning så att det blir en perfekt kombination av harmoni och funktion i fastigheten.

 

PROJEKTLEDNING & SUPPORT

När vi räknar på projekt använder vi oss av våra specialister och vår samlade kunskap för att erbjuda en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Nyckeln till ett framgångsrikt projekt är noggrann planering och effektiv förvaltning. Projektgruppen kommer säkerställa att rätt produkter levereras i rätt tid och att installation och programmering av våra system är korrekta. Vi kan också bistå med en expert under installationen som ser till att att allt går rätt till. Och skulle något gå fel hjälper vi till att lösa det!

 

Vår tekniska support är tillgänglig måndag - lördag via telefon eller via mejl.

 

Tillbaka till toppen

Få en offert nu

Vänta medan din ansökan behandlas. Det kan ta upp till en minut .